Om du er interessert i å melde en av bøkene på lista i bytte mot selve boka, er det bare å ta kontakt per epost: marthe.moller(æ)nb.no.

Ta kontakt om du ønsker å melde en annen bok. Redaktøren vil gjøre sitt beste for å skaffe boka.
Bøker som er i prosessen med å bli meldt er tatt bort fra lista.

For øyeblikket har vi følgende bøker inne:

  • Audun Dybdahl, Klima, uår og kriser i Norge gjennom de siste 1000 år, Cappelen damm, Oslo 2016.
  • Steinar Imsen, Da reformasjonen kom til Norge. Cappelen damm, Oslo 2016.
  • Ola Honningdal Grytten og Arngrim hunnes, Krakk og kriser i historisk perspektiv. Cappelen damm, Oslo 2016.
  • Helje Kringlebotn Sødal, Norge i brann – Oxfordbevegelsen 1934-1940. Cappelen damm, Oslo 2013.
  • Geir Kjell Andersland (red), De Castbergske barnelover 1915-2015. Cappelen damm, Oslo 2015.
  • Bjørg Seland (red), Gud og mammon, religion og næringsliv. Cappelen damm, Oslo 2014.

Les tidligere meldinger her.

Share