Et oppgjør med snevre forklaringsmodeller:

Melding av Tatere i Norden før 1850. Sosio-økonomiske og etniske fortolkningsmodeller, Doktorgradsavhandling av Anne Minken. Universitetet i Tromsø, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for historie, august 2007, forsvart mai 2011. Anmeldt av Johanne Bergkvist. Forskning på romanifolkets lange historie i Norden har vært mangelfull og ikke minst preget av foreldet tankegods. Anne Minken har skrevet en etterlengtet doktoravhandling der … Les mer

På kafé lille julaften. En innledende samtale om fotografier og kontekster

Det er ikke åpenbart at 23. desember og utsagnet ”Gratulerer med dagen!” er relevant i forhold til temaet fotografier og kontekster, men i dette lille klippet fra en førjulssamtale etableres en sammenheng. Temaet fotografi som kilde vil bli tatt opp i flere innlegg etterhvert, med varierte innfallsvinkler. Det var lenge siden vi hadde truffet hverandre, … Les mer

Innenfor eller utenfor nasjonen? Et forsvar for den «metodologiske nasjonalisme»

Det er ingen overraskelse at et hovedtema under de kommende norske historiedagene i Bodø gjelder «veien ut av den metodologiske nasjonalismen». Det har blitt noe av et mantra siden evalueringen av norsk historiefaglig forskning.  Jeg må innrømme at begrepet «metodologisk nasjonalisme» gir meg litt ubehag. Det føyer seg inn i rekken av disse moteordene som … Les mer

Kornoppløpet i Arendal i 1813

På forsommeren 1813 braste flere hundre bønder og allmuesmenn sammen med kjøpmenn og embetsmenn i Arendals gater. Borgerne ”frygtede for sine Liv” og forskanset seg i rådhuset, mens allmuen truet med å bryte seg inn i byens kornmagasin. Dokumentene fra rettsoppgjøret i etterkant gir oss et innblikk i hva som utartet seg i byen under … Les mer

”Det første skritt på offentlighetens bane”: innføring av allmenn stemmerett i Brennevinsloven av 1894

[D]er maa lægges en grundvold, hvorpaa kan bygges videre i retning af kvindernes meddelagtighed i kommunal og politisk stemmeret. Sitatet er hentet fra Viggo Ullmanns artikkel i Varden. Ullmann var imot enkelte deler av Brennevinsloven av 1894, fordi han ønsket seg friheten til å drikke seg ”drukken”, men velge å la være. Folkeavstemning med alminnelig … Les mer

It’s a dirty job

Reisen fra universitetet på Blindern til handelshøyskolen i Nydalen er mer enn et par stopp med t-banen. Bedrifter er kjerneinstitusjoner i den moderne kapitalismen. Hvis vi skal forstå vårt samfunn i dag, så må vi også undersøke hvordan næringslivet har inntatt denne posisjonen, hvordan det har utøvet sin makt, og ikke minst hvordan produktiv virksomhet … Les mer

Gå til begynnelsen