Category archive

Universitetshistorie

Posted on

Et annet blikk

På tross av motstand fra de medisinske professorene ble en liten gruppe kvinner uteksaminert som leger på slutten av 1800-tallet. De rettet det faglige blikket mot sitt eget kjønns verden, mot kvinners sosiale og helsemessige utfordringer, mot helse og helsehjelp knyttet til graviditet og fødsler, spedbarns og barns helse og mot familienes utfordringer. Av: Cecilie… Les videre

Posted on

Historiefaget i 2011 – hva er de viktigste bidragene?

Ved inngangen til det nye året stilte redaktør Nina Kristiansen i forskning.no følgende spørsmål: Hva er de viktigste forskningsbragdene i humaniora i året som gikk? Kristiansen var i første omgang ikke fornøyd med svarene hun fikk. Under overskriften Den begredelige lista over humaniorabragder i 2011 kritiserte hun HF-ledere for ikke å ha klar en liste… Les videre

Posted on

Universitetets store hamskifte

I tiårene etter 1945 gikk Universitetet i Oslo gjennom den mest avgjørende omveltning i dets historie. Fra å være landets eneste universitet, en liten, opphøyet og ”selvregulerende” institusjon, ble UiO én av mange institusjoner i et ekspansivt nasjonalt system for høyere utdanning. Hamskiftet var del av en allmenn vestlig trend: Inspirert av nye økonomiske teorier gikk… Les videre

Gå til begynnelsen