Historieblogg.no er en arena for kritisk refleksjon over historie som vitenskapsfag, som kunnskapsfelt og som sosial og kulturell praksis. Historieblogg er et diskusjonsforum i grenselandet mellom historiografi, historieteori og historiebruk. Bloggen er blitt til på initiativ fra forskere og forskningsmiljøer som i 2009 fikk strategiske midler fra Norges forskningsråd (NFR) for å følge opp anbefalingene i forskningsrådets Evaluering av norsk historiefaglig forskning.

Flere av prosjektene som fikk strategiske midler fra NFR hadde ”grenser” som tema, både forstått som empiriske eller realhistoriske grenser – globale, nasjonale eller lokale skillelinjer – og forstått som analytiske eller teoretiske grenser – disiplinære, begrepsmessige eller vitenskapelige demarkasjoner. ”Grenser” er også et overgripende tema i historieblogg, og et tema vi vil belyse fra ulike perspektiver:

  • Gjennom bloggen vil vi stimulere til refleksjon over de kronologiske og romlige grensene som vitenskapsfaget historie har operert innenfor.
  • Vi vil bidra til diskusjon om de intradisiplinære skillelinjene, skillelinjene mellom fagets mange bindestreksdisipliner.
  • Vi vil rette søkelyset mot de interdisiplinære grensene, grensene mellom historiefaget og andre vitenskaper.
  • Vi vil reflektere over relasjonen mellom historiefaget og andre samfunnsaktører som på forskjellige måter bruker historie eller konstruerer fortellinger om fortiden.

 

***

Bloggen drives av Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket.

Marthe Glad Munch-Møller er redaktør og Marianne Wiig er redaksjonsmedlem.

Dersom du ønsker å bidra til historieblogg.no, ta kontakt med marthe.moller(alfakrøll)nb.no

 

Share

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published.

*