Historieblogg.no er en arena for kritisk refleksjon over historie som vitenskapsfag, som kunnskapsfelt og som sosial og kulturell praksis. Historieblogg er et diskusjonsforum i grenselandet mellom historiografi, historieteori og historiebruk. Bloggen er blitt til på initiativ fra forskere og forskningsmiljøer som i 2009 fikk strategiske midler fra Norges forskningsråd (NFR) for å følge opp anbefalingene i forskningsrådets Evaluering av norsk historiefaglig forskning.

Flere av prosjektene som fikk strategiske midler fra NFR hadde ”grenser” som tema, både forstått som empiriske eller realhistoriske grenser – globale, nasjonale eller lokale skillelinjer – og forstått som analytiske eller teoretiske grenser – disiplinære, begrepsmessige eller vitenskapelige demarkasjoner. ”Grenser” er også et overgripende tema i historieblogg, og et tema vi vil belyse fra ulike perspektiver:

  • Gjennom bloggen vil vi stimulere til refleksjon over de kronologiske og romlige grensene som vitenskapsfaget historie har operert innenfor.
  • Vi vil bidra til diskusjon om de intradisiplinære skillelinjene, skillelinjene mellom fagets mange bindestreksdisipliner.
  • Vi vil rette søkelyset mot de interdisiplinære grensene, grensene mellom historiefaget og andre vitenskaper.
  • Vi vil reflektere over relasjonen mellom historiefaget og andre samfunnsaktører som på forskjellige måter bruker historie eller konstruerer fortellinger om fortiden.

Samarbeidspartnere
Historieblogg er et samarbeid mellom Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) og historikere ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) ved Universitetet i Oslo, Senter for næringslivshistorie (SNH) ved Handelshøyskolen BI, Bergen historisk forum, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen og Universitetet i Agder (UiA). Med på laget har vi også tidsskriftene [Arkiv]magasinetFortid og  Tobias.

Marthe Glad Munch-Møller ved Norsk lokalhistorisk institutt er nettstedets prosjektleder og redaktør. Faglige kontaktpersoner er forsker II Eirinn Larsen, førsteamanuensis Svein Atle Skålevåg og professor May-Brith Ohman Nielsen.

Dersom du ønsker at enten du som person, ditt institutt eller tidskrift skal bli samarbeidspartner med historieblogg.no, ta kontakt: marthe.moller(alfakrøll)nb.no

 

Share

1 Comment

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published.

*