Om du er interessert i å melde en av bøkene på lista i bytte mot selve boka, er det bare å ta kontakt per epost: marthe.moller(æ)nb.no.

Ta kontakt om du ønsker å melde en annen bok. Redaktøren vil gjøre sitt beste for å skaffe boka.
Bøker som er i prosessen med å bli meldt er tatt bort fra lista.

For øyeblikket har vi følgende bøker inne:

 • Harald Høiback, Kunnskap og begeistring, en innføring i museenes historie, hensikt og virkemåte, Cappelen damm akademisk 2020
 • Pål Berg Svenungsen, En kort introduksjon til korstogene, Cappelen damm akademisk 2020.
 • Øystein Hellesøe Brekke, En fryktet kvinne: kongens elskerinne, hennes mor og makten i Danmark og Norge, Vigmostad bjørke 2019.
 • Anne Hege Simonsen, Kjærlighet og mørke: En biografi om Marie Hamsun. Res publica, Oslo 2019.
 • Merethe Roos, Hartvig Nissen: Grundtvigianer, skandinav, skolemann. Cappelen damm akademisk, Oslo 2019.
 • Sverre Bagge, En kort introduksjon til Snorre Sturlason, historiker og dikter. Cappelen damm akademisk, Oslo 2019
 • Tarald Rasmussen (red), Å minnes de døde: Døden og de døde i Norge etter reformasjonen. Cappelen damm akademisk, Oslo 2019.
 • Vedeler, Røstad, Kristoffersen og Glørstad (red), Charismatic objects: from roman times to the middle ages. Cappelen damm akademisk, Oslo 2018.
 • Anne Hege Simonsen, Kjærlighet og mørke: en biografi om Marie Hamsun. Res publica, 2018.
 • Ernst Håkon Jahr, Skolemesternes konge: Andreas M. Feragen. Novus forlag, Oslo 2018.
 • Terje Ellingsen (Oversettelse og innledning), Kirkeordinansen av 1537, Cappelen damm, Oslo 2017.
 • Kåre Johan Mjør, Russiske imperium, Cappelen damm, Oslo 2017.
 • Audun Dybdahl, Klima, uår og kriser i Norge gjennom de siste 1000 år, Cappelen damm, Oslo 2016.
 • Olav Bogen og Magnus Håkenstad, Balansegang: Forsvarets omstilling etter den kalde krigen, Dreyers forlag, Oslo 2015.
 • Arild Stubhaug, Jacob Aall i sin tid. Aschehoug  2014.

Les tidligere meldinger her.

Share

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published.

*