Om du er interessert i å melde en av bøkene på lista i bytte mot selve boka, er det bare å ta kontakt per epost: marthe.moller(æ)nb.no.

Ta kontakt om du ønsker å melde en annen bok. Redaktøren vil gjøre sitt beste for å skaffe boka.
Bøker som er i prosessen med å bli meldt er tatt bort fra lista.

For øyeblikket har vi følgende bøker inne:

  • Nik Brandal, Cora Alexa Døving, Ingvill Thorson Plesner, Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016, Cappelen damm, Oslo 2017.
  • Terje Ellingsen (Oversettelse og innledning), Kirkeordinansen av 1537, Cappelen damm, Oslo 2017.
  • Kåre Johan Mjør, Russiske imperium, Cappelen damm, Oslo 2017.
  • Olav Bogen og Magnus Håkenstad, Balansegang: Forsvarets omstilling etter den kalde krigen, Dreyers forlag, Oslo 2015.
  • Audun Dybdahl, Klima, uår og kriser i Norge gjennom de siste 1000 år, Cappelen damm, Oslo 2016.
  • Ola Honningdal Grytten og Arngrim hunnes, Krakk og kriser i historisk perspektiv. Cappelen damm, Oslo 2016.

Les tidligere meldinger her.

Share

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published.

*