• Historieblogg

    Oppdateres hver annen torsdag

 
Papister på Nordkalotten – Nordpolmisjonen 1855-1869

Papister på Nordkalotten – Nordpolmisjonen 1855-1869

Posted by: Redaktør | Posted on: oktober 23rd, 2014 | 0 Comments

Da Den katolske kirke ble gjenetablert i Norge i 1840-åra, var det ønske om å få på plass et eget norsk hierarki så raskt som mulig. En kunne tro det naturlige valget var å fokusere på Christiania, der den første menigheten ble oppretta, men i stedet kom det første forsøket i den andre enden av […]
En broket forsamling  på Kristianiafjorden

En broket forsamling på Kristianiafjorden

Posted by: Redaktør | Posted on: oktober 9th, 2014 | 0 Comments

Tidlig sommeren 1814 la et lite følge på fem ut fra Kristiania i retning Arendal i en liten robåt. Utenfor Sandefjord ble de avkrevd pass av kystvesenet, og da følget ble ansett for å være omstreifende og mistenkelige personer, ble de arrestert. Av: Sonja Serina Finstad Johansson. Følget i robåten bestod av to kvinner, to […]
Kongeriget Norges Grundlov paa hebraisk

Kongeriget Norges Grundlov paa hebraisk

Posted by: Redaktør | Posted on: september 25th, 2014 | 0 Comments

I 1904 kom det ut ei uvanleg bok på den norske bokmarknaden: Kongeriget Norges Grundlov af 17de Mai 1814 med tillæg og ændringer til dags dato, udgivet og oversat paa hebraisk af M. Aschkanaze. I denne artikkelen blir den hebraiske omsetjinga av Grunnlova lesen som uttrykk for den jødiske minoriteten sin respekt for det nye […]
To tjenere, et overfall og en svensk-norsk konflikt i Christiania i 1815

To tjenere, et overfall og en svensk-norsk konflikt i Christiania i 1815

Posted by: Redaktør | Posted on: september 11th, 2014 | 0 Comments

For de rundt 100.000 tjenestefolkene i Norge rundt 1800, fikk Grunnloven og hendelsene i 1814 få direkte konsekvenser. Tjenere fikk ikke stemmerett, og i stor grad var de underlagt de samme lovene i 1815 som i 1813.1 For tjenerne Bernt Fritz fra Nannestad og Arnt Gustav Sveden fra Stockholm, på den annen side, betydde den […]