• Historieblogg

    Oppdateres hver annen torsdag

 
Ville arbeiderbevegelsen være med på 100-årsjubileet?

Ville arbeiderbevegelsen være med på 100-årsjubileet?

Posted by: Redaktør | Posted on: desember 11th, 2014 | 0 Comments

Historiske jubileer gir muligheter for å drive politikk, – det er mange talerstoler og arrangement som skal fylles med innhold. Samtidig er jubileene vanskelige å komme seg unna hvis det er dét en vil. Er jubileet viktig og den politiske gruppa betydelig, oppstår det et behov for å komme med sin egen tolkning av tingene. […]
Draktreformbevegelsen i Norge på 1880-tallet

Draktreformbevegelsen i Norge på 1880-tallet

Posted by: Redaktør | Posted on: desember 4th, 2014 | 0 Comments

„Av: Marthe Glad Munch-Møller Ogsaa den tilsyneladende saa lille strid om Dragten er en Kulturkamp, thi den hænge paa det allernæreste sammen med den sande Kvindeligheds Frigjørelse; blot den kan forløse os fra Modens Dumheder. (Lorentz Dietrichson) I andre halvdel av 1800-tallet var det ikke kroppen som forma klærne, men klærne som forma kroppen. Moteklærne […]
Krohgstøtten – et sted for nasjonsfeiring

Krohgstøtten – et sted for nasjonsfeiring

Posted by: Redaktør | Posted on: november 6th, 2014 | 1 Comments

Tekst: Tallak Moland, historiker og forfatter Den 17. mai 1844 ble det første borgertoget arrangert gjennom Christianias gater. «Borgere og indvaanere af Christiania» samlet seg klokken fem om ettermiddagen på Grev Wedels plass, ordnet etter næringsvei eller korporasjon, tre menn i hvert geledd. I teten ble det båret et norsk flagg, deretter til høyre et norsk flagg og til venstre et svensk flagg. Så fulgte […]
Papister på Nordkalotten – Nordpolmisjonen 1855-1869

Papister på Nordkalotten – Nordpolmisjonen 1855-1869

Posted by: Redaktør | Posted on: oktober 23rd, 2014 | 0 Comments

Da Den katolske kirke ble gjenetablert i Norge i 1840-åra, var det ønske om å få på plass et eget norsk hierarki så raskt som mulig. En kunne tro det naturlige valget var å fokusere på Christiania, der den første menigheten ble oppretta, men i stedet kom det første forsøket i den andre enden av […]