• Historieblogg

    Oppdateres hver annen torsdag

 
Sædfuck på Bøler: den korte og uavslutta historien

Sædfuck på Bøler: den korte og uavslutta historien

Posted by: Redaktør | Posted on: november 13th, 2015 | 1 Comments

Helt siden 1986 har forbipasserende kunnet lese ordet «sædfuck» skrevet med store bokstaver på betongveggen under Bølerbrua. Ved siden av står ordene «David Bowie» og «kniv». Hver gang skriften har begynt å falme eller har blitt malt over, har andre graffitiartister og dedikert, men anonym, lokalbefolkning malt dem opp igjen. Hva er det som gjør […]
Den lange stillheten: Holocaust i norsk okkupasjonsforskning

Den lange stillheten: Holocaust i norsk okkupasjonsforskning

Posted by: Redaktør | Posted on: oktober 30th, 2015 | 0 Comments

Av: Kenneth Kreppen. Holocaust blir i dag regnet som en av de sentrale hendelsene under Den andre verdenskrig. Slik har det ikke alltid vært. I Norge rådet det lenge en stillhet om jødenes skjebne. Ikke i den forstand at nordmenn flest ikke var klar over den, men at deres historie ble sett på som underordnet […]
Historielaust i sør

Historielaust i sør

Posted by: Redaktør | Posted on: oktober 22nd, 2015 | 1 Comments

Av: Øystein Lydik Idsø Viken. Risør historie skal skrivast. Det er eit storverk: 6 millionar ligg i potten og bystyret har nytta 100 000 på eit større forprosjekt som skulle sikra solid fagleg grunn. 23 svært kompetente historikarar søkte, og éin kjendis. Ein treng ikkje vera ovleg svartsynt for å sjå for seg korleis det […]
Harold Wilson, Jens Arup Seip og de tre S-ene: en kort forsvarstale for «mistankens hermeneutikk»

Harold Wilson, Jens Arup Seip og de tre S-ene: en kort forsvarstale for «mistankens hermeneutikk»

Posted by: Redaktør | Posted on: oktober 15th, 2015 | 0 Comments

Av: Jardar Sørvoll.  På tross av innvendingene til de tre S-ene – Sejersted, Skjervheim og Sandmo – klarer vi oss ikke uten Seip og hans «mistankens hermeneutikk». Politisk historie uten kritisk etterprøving av aktørenes egne fremstillinger betyr et farvel til historiefagets forklarende og maktkritiske ambisjon. På tross av anerkjente forskeres innvendinger bør historikere praktisere mistenksomhetens […]
Eksotiske drugs i tidlegmoderne Nederland

Eksotiske drugs i tidlegmoderne Nederland

Posted by: Redaktør | Posted on: oktober 1st, 2015 | 0 Comments

Av: Ronny Spaans. Rusmisbruk reknar vi vanlegvis til den postindustrielle tidsalderen. Men i Nederland på 1600-talet vart dei individuelle og samfunnsmessige farane ved drugs diskuterte. Denne debatten bidrog dessutan til eit viktig paradigmeskifte i tidlegmoderne naturvitskap og botanikk. Det er temaet i poesien til kjøpmannsdiktaren Joannes Six van Chandelier (1620-1695). Lukkeleg er han, som er […]