• Historieblogg

    Oppdateres hver annen torsdag

 
Kvekernes hjelp i gjenreisningen

Kvekernes hjelp i gjenreisningen

Posted by: Redaktør | Posted on: februar 26th, 2015 | 0 Comments

Finnmark og deler av Troms ble rasert på slutten av krigen. Tyskerne hadde benyttet den brente jords taktikk. Hus ble brent, båter ødelagt og senket, og folk ble tvangsevakuert sørover. Det var derfor naturlig å prioritere Finnmark i hjelpearbeidet etter krigen. Fredsvennenes hjelpetjeneste var blant de organisasjonene som bidro, og arbeidet deres er godt dokumentert […]
Om en frosk og en firfoting i en by Erling Sandmo ikke klarte å finne på noe kart

Om en frosk og en firfoting i en by Erling Sandmo ikke klarte å finne på noe kart

Posted by: Redaktør | Posted on: februar 13th, 2015 | 0 Comments

Av: Anne Minken. I innledningskapittelet til boka Tid for historie bruker Erling Sandmo en svensk reiseskildring fra 1667 som utgangspunkt for å presentere hvordan historikere arbeider. Sandmo har funnet en tekst han synes er veldig merkelig. Det er svensken Nils Mattsson Kiöping som skildrer et besøk i et kloster i en by som kalles Piplipatan. […]
Zumbi dos Palmares: Motstand, kamp og fridom i det koloniale og kontemporære Brasil.

Zumbi dos Palmares: Motstand, kamp og fridom i det koloniale og kontemporære Brasil.

Posted by: Redaktør | Posted on: januar 29th, 2015 | 0 Comments

Av: Vidar Fagerheim Kalsås Takk Zumbi Det sterke ropet frå Palmares Som ble hørt over land, himmel og hav Påverka avskaffelsen av slaveriet Teksten over er eit vers frå ein av songane som sambaskulen Vila Isabel framførte, då dei i 1988 vant den årlege konkurransen mellom sambaskulene i Rio de Janeiro. Konkurransen består av at […]
«En håndsrekning til øst» – Norske myndigheters holdninger til og reaksjoner på Rapacki- og Gomulka-planen, 1957-1965

«En håndsrekning til øst» – Norske myndigheters holdninger til og reaksjoner på Rapacki- og Gomulka-planen, 1957-1965

Posted by: Redaktør | Posted on: januar 15th, 2015 | 0 Comments

Av: Fredrik Grønning Lie. Fra oktober 1957 til utgangen av 1965 lanserte folkerepublikken Polen nedrustningsplanen Rapacki-planen tre ganger. Kjernen i planen var å opprette en atomvåpenfri sone bestående av Vest-Tyskland, Øst-Tyskland, Tsjekkoslovakia og Polen. I desember 1963 fremmet Polen en ny plan, Gomulka-planen, som gikk ut på å fryse antall atomladninger i de samme landene […]