• Historieblogg

    Oppdateres hver annen torsdag

 
To tjenere, et overfall og en svensk-norsk konflikt i Christiania i 1815

To tjenere, et overfall og en svensk-norsk konflikt i Christiania i 1815

Posted by: Redaktør | Posted on: september 11th, 2014 | 0 Comments

For de rundt 100.000 tjenestefolkene i Norge rundt 1800, fikk Grunnloven og hendelsene i 1814 få direkte konsekvenser. Tjenere fikk ikke stemmerett, og i stor grad var de underlagt de samme lovene i 1815 som i 1813.1 For tjenerne Bernt Fritz fra Nannestad og Arnt Gustav Sveden fra Stockholm, på den annen side, betydde den […]
Farlig og mørkt i 200-års-problematiseringen

Farlig og mørkt i 200-års-problematiseringen

Posted by: Redaktør | Posted on: august 28th, 2014 | 1 Comments

Finn Olstad Det farlige demokratiet. Om folkestyrets vilkår i Norge gjennom to hundre år Aschehoug, 2014 Thomas Vestgården og Sigmund Aas Skammens historie. Den norske stats mørke sider 1814–2014 Cappelen Damm, 2014 Meldt av: Morten Haave. Under tohundreårs-markeringen i 2014 er det mange kritiske stemmer å høre blant jubelbrusene. Eller er det slik at man […]
Den nord-kypriotiske drømmen

Den nord-kypriotiske drømmen

Posted by: Redaktør | Posted on: juni 19th, 2014 | 0 Comments

Av: Helge Jensehaugen I juli og august 1974 invaderte Tyrkia Kypros som en følge av et gresk-ledet kupp mot Erkebiskop Makarios. Som en følge av intervensjonen i juli, og den påfølgende invasjonen i august, ble Kypros delt i to: et gresk-kypriotisk sør og et tyrkisk-kypriotisk nord. I perioden fra 1974 til 1980 flyttet rundt 30.000 […]
De Heftige Årene

De Heftige Årene

Posted by: Redaktør | Posted on: mai 22nd, 2014 | 0 Comments

Melding av: Elef Nesheim, De heftige årene. Norsk modernisme 1956-68. Akademika forlag, Oslo 2012. Meldt av: Aksel Westlund. Elef Nesheims De Heftige Årene presenterer den relativt korte historien til modernismen i norsk kunstmusikk. Det er i denne perioden det vi i dag tenker på som «moderne klassisk musikk» fikk fotfeste i Norge. Etterkrigstidas norske musikkliv var, […]