Category archive

historisk metode

Posted on

Harold Wilson, Jens Arup Seip og de tre S-ene: en kort forsvarstale for «mistankens hermeneutikk»

Av: Jardar Sørvoll.  På tross av innvendingene til de tre S-ene – Sejersted, Skjervheim og Sandmo – klarer vi oss ikke uten Seip og hans «mistankens hermeneutikk». Politisk historie uten kritisk etterprøving av aktørenes egne fremstillinger betyr et farvel til historiefagets forklarende og maktkritiske ambisjon. På tross av anerkjente forskeres innvendinger bør historikere praktisere mistenksomhetens… Les videre

Posted on

Om en frosk og en firfoting i en by Erling Sandmo ikke klarte å finne på noe kart

Av: Anne Minken. I innledningskapittelet til boka Tid for historie bruker Erling Sandmo en svensk reiseskildring fra 1667 som utgangspunkt for å presentere hvordan historikere arbeider. Sandmo har funnet en tekst han synes er veldig merkelig. Det er svensken Nils Mattsson Kiöping som skildrer et besøk i et kloster i en by som kalles Piplipatan.… Les videre

Posted on

«Politisk kultur» og politiske omveltninger i tidlig nytid

Av: Marthe Hommerstad De senere årene har det kommet flere forskningsbidrag som bruker «politisk kultur» som teoretisk innfallsvinkel. For å forstå begrepets potensial og innskrenkninger som analytisk begrep vil jeg her komme med noen tanker omkring politisk kultur og hvor nyttig det er til å forklare endring både i det sene 1700-tall og etter 1814.… Les videre

Posted on

Verdens ordning i historiefaget – Om å sortere og klassifisere

Historikere, som folk flest, både i nåtid og fortid, ordner verden gjennom kategorier. I denne artikkelen argumenteres det for at historikerne bør ha et bevisst forhold til klassifikasjoner, både til egne tekster og til de kilder vi anvender. Hvordan og hvorfor anvendes klassifikasjoner? Hvilke konsekvenser for historisk forståelse har ulike klassifikasjoner? Av: Jan Eivind Myhre.… Les videre

Posted on

På kafé lille julaften. En innledende samtale om fotografier og kontekster

Det er ikke åpenbart at 23. desember og utsagnet ”Gratulerer med dagen!” er relevant i forhold til temaet fotografier og kontekster, men i dette lille klippet fra en førjulssamtale etableres en sammenheng. Temaet fotografi som kilde vil bli tatt opp i flere innlegg etterhvert, med varierte innfallsvinkler. Det var lenge siden vi hadde truffet hverandre,… Les videre

Posted on

Innenfor eller utenfor nasjonen? Et forsvar for den «metodologiske nasjonalisme»

Det er ingen overraskelse at et hovedtema under de kommende norske historiedagene i Bodø gjelder «veien ut av den metodologiske nasjonalismen». Det har blitt noe av et mantra siden evalueringen av norsk historiefaglig forskning.  Jeg må innrømme at begrepet «metodologisk nasjonalisme» gir meg litt ubehag. Det føyer seg inn i rekken av disse moteordene som… Les videre

Gå til begynnelsen