Category archive

Idehistorie - page 2

Posted on

Under hammermerket: massen, agitasjon og propaganda som elementer i talestrategi på 1930-talet.

Av: Tor Bang. På et møte i “Den socialdemokratiske forening” 27. september 1908 tok formannen Christian Holtermann Knudsen, opp utsiktene til å opprette en agitasjonsskole for arbeidere. Møtet vedtok å nedsette et arbeidsutvalg som skulle kartlegge behov for en skole. 27. november 1908 ble det så avholdt et konstituerende møte med representanter fra 44 fagforeninger… Les videre

Posted on

Verdens ordning i historiefaget – Om å sortere og klassifisere

Historikere, som folk flest, både i nåtid og fortid, ordner verden gjennom kategorier. I denne artikkelen argumenteres det for at historikerne bør ha et bevisst forhold til klassifikasjoner, både til egne tekster og til de kilder vi anvender. Hvordan og hvorfor anvendes klassifikasjoner? Hvilke konsekvenser for historisk forståelse har ulike klassifikasjoner? Av: Jan Eivind Myhre.… Les videre

Gå til begynnelsen