Category archive

Europa - page 3

Posted on

Bading under Trimalchios middag: Petronius’ beskrivelse og arkeologiske virkelighet

Av: Kristian Reinfjord. Som del av sin bok Satyricon beskriver Peronius Arbiter under Neros keisertid (54 – 68) i Roma et overdådig middagsselskap hjemme hos den frigitte slaven Trimalchio.[1] Detaljerte beskrivelser av det romerske middagsritualet gis, og Trimalchio fremstår ekstravagant i sitt ønske om å vise sin nye rikdom. Handlingen finner sted i hans hjem hvor… Les videre

Posted on

Peter Dahl – et transnasjonalt liv i opplysningstiden

Av: Finn-Einar Eliassen. Transnasjonal eller grensekryssende historie er et av tidens mest anvendte begreper, og det synes knapt mulig å skrive en prosjektbeskrivelse eller en stipendsøknad uten å ta det i bruk. Når et begrep blir så raskt adoptert og så populært i en faggruppe som transnasjonal historie har blitt, er det selvsagt en fare… Les videre

Posted on

Et trosfellesskap: Noen refleksjoner om et par Europeere

Av: Håkon Andreas Ikonomou Den tapende part i en politisk strid får sjelden den samme plassen i historiebøkene som den seirende. Så er også tilfelle med de som kjempet aktivt for et norsk medlemskap i EF på 1960-tallet. Kampen endte, som kjent, med et rungende ’nei’ fra folket i 1972. Den folkelige motstanden har blitt… Les videre

Posted on

Revolusjonen av arbeid – Et viktig tema i Europas industrialisering

Jeg skal i denne artikkelen vende tilbake til et tema jeg først tok opp for mer enn tyve år siden, nemlig forbindelser mellom teknologisk endring på den ene siden og endringer i arbeidets natur på den andre på det sene 1700- og tidlige 1800-tallet i Europa.[2] Temaet er viktig. Det grunnleggende historiske og analytiske spørsmålet her er hvilke årsakssammenhenger… Les videre

Gå til begynnelsen