• Miniatyrer i spill

    Til alle tider har de fleste gutter – og enkelte jenter – kommet i berøring med miniatyrkrigere, enten de var… Les videre

Posted on

Barnets rett

Geir Kjell Andersland (red.), De castbergske barnelover 1915 – 2015, Cappelen Damm Akademisk 2015. (282 sider) Meldt av Jon Skeie. De castbergske … Les videre

Posted on

Oppskrift på festskrift

Når historikere skal feire blir det fest, og når det dukes til fest hører et festskrift med. Den som vil feire en … Les videre

Posted on

Arkivenes samfunnsrolle

Både i arkiv-, bibliotek- og museumsfeltet har den faglige og politiske diskursen de siste par tiårene vært preget av diskusjon og bevissthet … Les videre

Posted on

Et nærbilde av reformasjonen i Norge

Steinar Imsen: Da Reformasjonen kom til Norge. Cappelen Damm, Oslo 2016. Meldt av: Siobhan Ryan. Religionshistorie er stadig aktuelt. For kort tid … Les videre

1 3 4 5 6 7 25
Gå til begynnelsen